PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
08/09/2023 12:00:00

Với mục tiêu hưởng ứng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng trong mọi tầng lớp nhân dân

   Thực hiện Quyết định số 847/QĐ-HĐPH ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 76/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 tỉnh Hải Dương; Công văn số 1908/BTC ngày 30/8/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 tỉnh Hải Dương về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
 
 
 

Với mục tiêu hưởng ứng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng trong mọi tầng lớp nhân dân, người lao động và người hoạt động trong cơ quan nhà nước, cơ quan sự nghiệp, giáo dục, y tế… giúp mọi người bổ sung kiến thức và có cái nhìn khái quát hơn về Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành,

Ban chỉ đạo Tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật xã Tân Trào trân trọng giới thiệu và đề nghị toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và các em học sinh đang làm việc, học tập, sinh sống trên địa bàn xã Tân Trào tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tổ chức theo hình thức thi trực tuyến.

Để tham gia, xin quý vị vui lòng truy cập địa chỉ Website:

http://timhieuphapluat.haiduong.gov.vn/login đăng ký thông tin cá nhân và tham gia cuộc thi theo các bước được hướng dẫn trực tiếp trên trang website.
Đây là bộ câu hỏi và đáp án tham khảo: /uploads/CauhoivadapanthamkhaoLuatPCTN.pdf
Trân trọng! 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1928
Trước & đúng hạn: 1928
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:01:56)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 1423
Hôm nay: 1,432
Tất cả: 288,118