LỊCH LÀM VIỆC
Chương trình làm việc của UBND xã Tân Trào năm 2023
23/02/2023 09:46:40

Chương trình làm việc của UBND xã Tân Trào năm 2023

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã Tân Trào xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 cụ thể như sau:
 Xem nội dung chi tiết tại đây:/uploads/CHUONG TRINH LAM VIEC NAM 2023 CUA UBND XA.pdf 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 910
Trước & đúng hạn: 910
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 20:09:10)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 541
Tất cả: 49,100