CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HĐND xã Tân Trào khoá XXII tổ chức kỳ họp thứ tư
05/01/2023 03:40:09

Ngày 04/01/2023, tại Hội trường UBND xã, HĐND xã Tân Trào khoá XXII tổ chức kỳ họp thứ tư

      Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
      Thực hiện Công văn hướng dẫn số 38 /HĐND- VP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện Thanh Miện về việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2022.
      Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy.
      Ngày 04 tháng 01 năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Tân Trào tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã khoá 22, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- Quốc phòng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Quyết định các nhiệm vụ, giải pháp khác. Về dự kỳ họp:
      * Đại biểu huyện mời.
      - Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm; Huyện ủy viên phụ trách xã; Ban kinh tế, Ban pháp chế HĐND huyện; Các ông, bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã
      * Đại biểu xã mời:
      - Triệu tập các ông, bà là đại biểu HĐND xã khóa 22.
      - Mời các đ/c BCH Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; TTUBMTTQ; Cán bộ, Công chức xã, Trưởng các ngành đoàn thể xã; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng 03 nhà trường, Giám đốc các HTXDVNN; Trạm Trưởng trạm y tế xã.
      Sau đây là 1 số hình ảnh tại kỳ họp:
 
 
 
 
 
Hoàng Cảnh - Cổng TTĐT xã; 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 516
Trước & đúng hạn: 516
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 05:36:31)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 28,995