SỰ KIỆN
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)
19/08/2021 09:29:37

Hôm nay (19/8), chúng ta kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và hướng tới kỷ niệm ngày Quốc Khánh Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9).

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ 20. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùa Thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta, chính quyền về tay nhân dân.

 
 

Thành công của cách mạng tháng Tám đã đưa Việt Nam từ một thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng và Bác Hồ trong việc đề ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, tập hợp đoàn kết lực lượng của toàn dân tộc và phương pháp đấu tranh thích hợp, sáng tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp, kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng đứng lên giành thắng lợi.

Năm tháng đã lùi xa, nhưng đến nay những bài học từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặc biệt là những bài học về đường lối và tinh thần hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc của các đảng viên vẫn còn nguyên tính thời sự. Đây cũng chính là nguồn cội sức mạnh để Đảng tập hợp và dẫn dắt nhân dân trên con đường đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đường lối và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc sẽ luôn là nguồn cuội của sức mạnh 76 năm trước cũng vậy và hiện nay cũng vậy. Đó luôn là bài học để các thế hệ hôm nay tiếp tục soi rọi trong vai trò là người cấm lái con thuyền của dân tộc.

Hôm nay, khi tất cả chúng ta đang được hưởng trọn hòa bình tự do, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, dân chủ… mỗi người dân Tân Trào hãy nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện quyền làm chủ để chung tay với Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, phát triển; thực hiện và hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết, Kế hoạch trong năm để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hiện đại.

Trân trọng!

 Quang Yên - Trang thông tin xã Tân Trào
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.60001%
Số hồ sơ xử lý: 208
Trước & đúng hạn: 207
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 08:16:42)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 309,994