NÔNG THÔN MỚI
Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Miện
23/02/2023 09:58:21

Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Miện

   Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”, Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện", Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất, Để cụ thể hóa quy hoạch, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có vai trò rất quan trọng... Xem nội dung chi tiết tại đây: /uploads/QUY HOACH SU DUNG DAT TM.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1552
Trước & đúng hạn: 1552
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 01:38:53)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0