PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào tìm hiểu, tiếp cận pháp luật tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”
15/09/2022 11:09:06

Trong những năm gần đây nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp luật đặc biệt trú trọng bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong toàn thể nhân dân mỗi người dân hãy tích cực tham gia tìm hiểu, tiếp cận pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong đời sống.

Kính gửi: Quý vị cùng toàn thể nân dân!

Thực hiện Công văn số 2364/UBND-TP ngày 12/9/2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc đề nghị UBND các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn huyện đợt 2, cụ thể:

Thời gian diễn ra đợt 2 của Cuộc thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 10/10/2022.

Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn) để tham gia dự thi.

Cách thức thi: Người dự thi đăng ký dự thi theo hướng dẫn tại website của Cuộc thi và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

Giải thưởng: Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

01 Giải Nhất: 3 triệu đồng;

02 Giải Nhì: 2 triệu đồng/giải;

3 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải;

10 Giải Khuyến khích: 500.000đồng/giải.

 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh xét, trao giải thưởng cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho Cuộc thi hiệu quả, có nhiều cá nhân đạt giải cao... gồm:

1 Giải Nhất: 5 triệu đồng;

1 Giải Nhì: 3 triệu đồng;

2 Giải Ba: 2 triệu đồng/giải.

Vậy Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân Trào đề nghị quý vị cùng toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào tìm hiểu, tiếp cận pháp luật tham gia cuộc thi để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong toàn thể nhân dân; giúp Ban tổ chức hoàn thàn có hiệu quả cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”

Trân trọng!


Kính gửi: Quý vị cùng toàn thể nân dân!

Thực hiện Công văn số 2364/UBND-TP ngày 12/9/2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc đề nghị UBND các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn huyện đợt 2, cụ thể:

Thời gian diễn ra đợt 2 của Cuộc thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 10/10/2022.

Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn) để tham gia dự thi.

Cách thức thi: Người dự thi đăng ký dự thi theo hướng dẫn tại website của Cuộc thi và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

Giải thưởng: Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

01 Giải Nhất: 3 triệu đồng;

02 Giải Nhì: 2 triệu đồng/giải;

3 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải;

10 Giải Khuyến khích: 500.000đồng/giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh xét, trao giải thưởng cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho Cuộc thi hiệu quả, có nhiều cá nhân đạt giải cao... gồm:

1 Giải Nhất: 5 triệu đồng;

1 Giải Nhì: 3 triệu đồng;

2 Giải Ba: 2 triệu đồng/giải.

Vậy Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân Trào đề nghị quý vị cùng toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào tìm hiểu, tiếp cận pháp luật tham gia cuộc thi để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong toàn thể nhân dân; giúp Ban tổ chức hoàn thàn có hiệu quả cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”

Trân trọng!

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 516
Trước & đúng hạn: 516
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 06:45:10)
Đội viên Trường Tiểu học Tân Trào dự thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0977-125-444

Email: cttxatantrao@gmail.com

 
 
 
 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 12
Tất cả: 28,999